MUDr. Ludmila Truhlářová

Rok narození: 1940

Zaměstnání: Celoživotně ve zdravotnictví, zejména v oboru epidemiologie a infekce, později v řídících funkcích v nemocnicích v České Lípě, Ústí n.Labem , také jako okresní hygienik v Liberci, Výrazný zájem jsem měla podporu zdraví a zdravého životního stylu, čemuž jsem věnovala nemalé úsilí zejména v poslední době.

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta, atestace z oboru epidemiologie a organizace a řízení zdravotnictví. Diplom celoživotního vzdělávání.

Další funkce: v současné době předseda dozorčí rady |OPS Máchovo jezero

Zájmy: Mám ráda literaturu a výtvarné umění, aktivně pěstuji myslivost.

Proč kandiduji: Chci podpořit nové mladé lidi, kteří chtějí nezištně pracovat ve prospěch našeho města.

Na co se chci zaměřit: Zejména na otázky sociální a zdravotní a problematiku výchovy dětí.