PhDr. Renata Mauserová

IMG_6242_2Rok narození: 1960

Zaměstnání:
do roku 1997 knihovnice
od roku 1997 ředitelka MěKS Doksy

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a další celoživotní vzdělávání, abych mohla dělat vše to, co dělám (IT, počítačová grafika, tvorba zpravodaje, publikační činnost, regionální historie, cestovní ruch, činnost na poli kulturním a literárním)

Další funkce: předsedkyně Komise pro kulturu a cestovní ruch Doksy, šéfredaktorka Dokského zpravodaje

Zájmy: prolínají se s mým zaměstnáním – kultura, literatura, historie, jazyky (zejména mateřský, v němž se můžeme neustále zdokonalovat a přitom odhalovat jeho skryté záludnosti a rozkrývat jeho nesmírnou bohatost a plnost), jsem esperantistka (překlady z esperanta), zabývám se regionální historií (Doksko a Máchův kraj), cestování nejlépe pěšky a na kole, v zimě krajinu poznávám na lyžích (sjezdovky i běžky), ráda bruslím zejména na Mácháči.
Proč kandiduji: zajímám se o dění ve městě, sleduji, co se mění, a ráda přiložím ruku k dílu tam, kde mohu svými znalostmi a dovednostmi pomoci. Cítím totiž, že Doksy jsou opravdu mým domovem. A domov, to je místo, kde je člověku dobře, kam se chce vracet a které s láskou buduje, vylepšuje, puléruje a opečovává.
Na co se chci zaměřit: na to, co je mi blízké, tedy na rozvoj kultury a cestovního ruchu zejména v oblasti propagace, publicistiky a přeshraniční spolupráce (netajím se tím, že podporuji, aby město provozovalo zámek a aby se zámek stal centrem kultury, cestovního ruchu a volnočasových aktivit), budu podporovat další etapy rekonstrukce kina tak, aby byla zachována jeho architektonická jedinečnost, aby se dostalo do povědomí jako tzv. Hubáčkovo retrokino.

Motto: Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem.

Osobní fotografie:

2014-07-26-u pramene Labe v Krkonoších_web PITZTAL A MANDARFEN_2013_10_28_31_02_web