Ing. Eva Burešová

 Rok narození: 1978

Zaměstnání: Ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero


Vzdělání:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta Výrobních technologií a managementu. Certifikát kurzů Euromanažer, Projektový manažer, Evropská unie, Finanční řízení a kontrola strukturálních fondů, Zadávání veřejných zakázek, Cestovní ruch pro všechny, Profesní a osobní komunikace a prezentace aj.

Další funkce: Členka Výboru pro rozvoj města Doksy, členka Komise pro cestovní ruch Doksy, předsedkyně Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Doksy, členka programového výboru MAS LAG Podralsko,  členka ochotnického divadla Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

Zájmy: V první řadě je to dcerka a aktivní čas strávený s ní, ať již na kanoi, na kole, na lyžích, na inlinech, na jednom laně, vozem i pěšky, u jezera či u moře, pod širákem i v chalupě, v hledišti divadla i na jeho prknech.  Již několik let je mým velkým koníčkem moje práce, tj. příprava a realizace projektů, které jsou podpořeny z fondů EU, zájem o komunální politiku a o rozvoj našeho regionu. Mou oblíbenou oblastí je také cestovní ruch, a to jak teoreticky, tak i prakticky. S tím neodmyslitelně souvisí stalé sebevzdělávání.

Proč kandiduji: Je tomu více jak 6 let, co jsem začala pracovat jako projektová manažerka na Městském úřadě Doksy. Tenkrát byla možnost získávat první velké dotace z fondů Evropské unie. Nevěděli jsme, zda se toho bát či se na to těšit, nevěděli jsme, jak vlastně na to. A právě to byla pro mě výzva! Práci jsem si hned zamilovala a již po 4 měsících ve funkci jsem začala s týmem kolegů pracovat na prvním projektu, pak na dalším a dalším a dalším. Pokud Vás něco moc baví, věnujete tomu hodně času a také kus srdce a to je na každé práci znát. Práce na městském úřadu byla pro mě  velmi zajímavá a podnětná. Naučila mě mít cíle a za nimi tvrdě jít, udělat někdy krok zpět, ale jen proto, že víte, jak pak udělat dva dopředu. Poznala jsem chod úřadu, jeho klady, nedostatky, ale hlavně jeho povinnosti (!) a možnosti.
Z městského úřadu jsem odešla, abych se chopila další výzvy, a to řídit krátce založenou společnost. Nová práce mě naučila být více samostatnou, umět nést zodpovědnost, umět se rozhodovat a také umět se podívat na Město Doksy jako na partnera, nikoli jako na zaměstnavatele.
Být manažerem projektu či společnosti znamená být aktivní a komunikovat. Komunikovat s každým, o všem a stále. Díky komunikaci a neustálému zájmu vědět a dělat víc, jsem měla tu čest poznat a spolupracovat s mnoha zajímavými lidmi jak z města, tak z regionu.
Proč tedy kandiduji? Protože mám nadšení, zkušenosti, znalosti, reálné cíle a hlavně skvělý tým lidí kolem sebe, kteří vědí, co nevím já a já se jich nebojím na to optat. Protože moje práce je pro mne cesta, nikoliv cíl.

Motto: Bože, dej mi prosím sílu změnit věci, které změnit mohu. Pokoru přijmout věci, které změnit nemohu. A moudrost tyto od sebe rozeznat. (Tomáš Akvinský)

Osobní fotografie: