Ing. Petr Válek

Rok narození: 1976

Vzdělání: Lesní inženýr, Ing. Mendelova lesnická a zemědělská univerzita Brno, fakulta lesnická a dřevařská, obor lesní inženýrství

Zaměstnání:  Jednatel společnosti Městské lesy Doksy, s. r. o.

Zájmy:  Vše okolo přírody a krajiny, sport, cestování a fotografie. Vzdělávání a poznání. Postgraduální studium na lesnické fakultě České zemědělské univerzity Praha.

Proč kandiduji:  Pro spokojenější život všech lidí v Doksech.

Osobní fotografie: