Mgr. Alena Vondráčková

Rok narození: 1979

Zaměstnání:  Učitelka a školní metodik prevence na ZŠ K. H. Máchy v Doksech

 

Vzdělání: Technická univerzita v Liberci, fakulta pedagogická. V současné době studuji na Univerzitě Karlově v Praze specializační studium, obor školní metodik prevence. Certifikát ICC-Zetifikat DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE.

Další funkce: Kronikářka města Doksy. Členka SGUN – Spolek germanistů a učitelů němčiny. Již čtvrtým rokem zajišťuji o nedělích provoz v  expozici  Památníku K. H. Máchy.

Zájmy: Četba, brusle v zimě i v létě a brzy snad zahrada

Proč kandiduji:  Po studiích jsem se rozhodla, že Doksy budou mým domovem a zcela přirozeně jsem začala vnímat, co mi nabízí a jak se zde mohu realizovat. Do dění mě vtáhla i práce na kronice města a překvapilo mě, kolik sdružení, spolků a organizací funguje ve městě desítky let. I to mě vede k tomu, myslet si, že město má určitě větší potenciál, než aby bylo vnímáno jen jako místo pro letní mejdan nebo přechodný domov pro nepřizpůsobivé občany.

Motto:  Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to, čemu se vysmívají. (J.W. Goethe)

Osobní fotografie: