MUDr. Ludmila Truhlářová

Rok narození: 1940

Vzdělání: Karlova universita Praha, Lékařská fakulta.

Zaměstnání:  Podnikatelka v oblasti cestovního ruchu a poradenství v oblasti zdraví a zdravých životních podmínek.

Další funkce: Členka sdružení podnikatelů , členka Sdružení pro rozvoj Starých Splavů

Zájmy: Myslivost, literatura a výtvarné umění.

Proč kandiduji:  Chci podpořit udržitelný rozvoj oblasti Máchova jezera, zlepšit kvalitu života obyvatelstva v souladu se zachováním kvality unikátní krajiny.

Osobní fotografie: