Simona Baňkowská

Rok narození: 1974

Zaměstnání:  Hospodářka MŠ a vedoucí školní jídelny MŠ Pražská Doksy

Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební Liberec

Další funkce:  Členka Výboru pro rozvoj Města  Doksy, členka školské rady při ZŠ K. H. Máchy Doksy, členka Enliven centre Lenky Jiráňové Doksy

Zájmy: Latinskoamerický tanec, studium anglického jazyka, stavba nového rodinného domku.

Proč kandiduji:  Některá rozhodnutí, ovlivňující chod města se mi zdají být nesprávná. Je třeba více naslouchat lidem a brát na zřetel i jejich názory.

Motto:  Hledejme společné cesty, komunikujme a nehleďme jen na své zájmy.

Osobní fotografie: