CÍTIT SE BEZPEČNĚ

1. Doprava

  • Rozvoj bezpečné a klidové dopravy na území města a obcí. Vybudovat cyklostezky a pěší stezky Doksy – Staré Splavy, Doksy – Obora. Vybudovat chodníky a přechody v obci Obora a Zbyny. Vyjednávat o omezení rychlosti a zbezpečení křižovatky ve Starých Splavech (především z důvodu autobusové zastávky) a křižovatky u Folobalu v Doksech.
  • Nedávno byl realizován generel dopravy, čímž se upravila doprava a parkování v některých částech města. Je nutné ve spolupráci s občany zhodnotit generel dopravy v praxi, kde rozhodnutí byla správná, kde je potřeba se vrátit k původnímu a kde je potřeba nových návrhů.
  • Vybudovat přehledný informační a navigační systém pro automobily, cyklisty i pěší. Sjednotit značení k veřejným a komerčním cílům. Odstranit nevkusné, dožité či načerno umístěné značení.

2. Městská policie

  • Kontrolovat a dodržovat obecně závazné vyhlášky a rozhodnutí rady či zastupitelstva. Předně pak veřejný pořádek, noční klid, pohyb psů apod. Zvýšit postihy za porušování vyhlášek. Větší kontrola majetku města – demolice dětských hřišť, laviček, výsadby apod. Do vybraných lokalit zvážit možnost kamerového systému.
  • Funkce městského policisty je poslání nikoli jenom zaměstnání. I v civilu musí být městský policista odhodlán vykonat svoji povinnost pro zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě. Z tohoto důvodu je potřeba smluvně ošetřit, co je a není střet zájmu s výkonem funkce městského policisty.
  • Městští policisté na kola a do ulic!