JEDNAT HOSPODÁRNĚ A EFEKTIVNĚ

1. Investice do rozvoje

  • Každá koruna musí být investována smysluplně. Výši investice musíme posuzovat podle výše přínosu pro občany. Menší investice může mít často větší efekt. Např. zapojit do letní a zimní údržby občany pobírající sociální dávky, čímž se sníží zakázka dodavatelské firmě; dotačně motivovat místní spolky a organizace k spolupořádání kulturních, sportovních či společenských akcí; neinvestovat do nového projektu sportovního areálu Termit, když máme ve špatném stavu sportoviště při ZŠ a projekt na jeho revitalizaci je v šuplíku apod. Podporovat projekty, které přinesou nová pracovní místa či udrží stávající a budou prospěšné větší skupině místních obyvatel.
  • Přidružené obce a okrajové části města jsou rovnocennou součástí města, na jejich rozvoj bude tedy použita odpovídající část rozpočtu města.
  • Nadále pokračovat v dobře započaté práci získávání dotací na realizaci projektů; a pomáhat zdarma se získáním dotace těm, jejichž projekt má význam pro rozvoj města.
  • Vytvořit systém pravidelných investičních pobídek k přilákání nových investorů do města ať již velkých výrobních firem, nebo i malých živnostníků. Předně nabídnout nevyužívané budovy či pozemky určené k podnikání. Zahrnout také do nabídky opuštěné areály po dohodě s jejich vlastníky. Např. bývalá kotelna na sídlišti, areál Voršilek, lokalita bývalé průmyslové zóny atd.

2. Výběrová řízení a dodavatelé

  • Ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních zabezpečit jejich transparentnost a otevřenost. Všechny veřejné zakázky a výběrová řízení budou uveřejněna oficiální cestou prostřednictvím internetových stránek města a na úřední desce tak, aby byly přístupné všem zájemcům. Průběh a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách města. Rozhodujícím kritériem je cena a kvalita provedené zakázky při splnění přísně zadaných podmínek řízení, není možné připustit navyšování ceny veřejné zakázky v průběhu prací – cena je konečná.
  • Přehodnotit dlouhodobě uzavřené smlouvy a ukončit nadstandardní vztahy. Zvážit, kde mohou služby výhodněji a ve stejné kvalitě zajistit organizace zřízené či spolufinancované městem, např. revitalizace zeleně Městské lesy, pořádání kulturních akcí – Městské kulturní středisko apod.
  • Důsledně dohlížet na dodržování smluv s dodavateli. Uplatňovat sankce a záruky, v případě potřeby zpřísnit podmínky dodávek a služeb již při výběrovém řízení. Osobní odpovědnost kompetentního pracovníka úřadu.

3. Místní podpora = nejvýhodnější investice

  • Vytvořit funkční systém dotací a příspěvků neziskovým, společenským, sportovním, kulturním a zájmovým organizacím, který by je motivoval k činnosti a spolupráci s dalšími subjekty za účelem zlepšení a zpestření kulturního, sportovního a společenského dění ve městě. Dotace by měla být „odměnou“ za aktivní činnost. Cílem dotací by měl být rozvoj spolkové činnosti ve městě.
  • Vnímat podnikatele a živnostníky jako rovnocenné partnery a podporovat jejich činnost, která vede k rozvoji města. Budeme usilovat o to, aby firmy podnikající ve městě měly zde své sídlo a odvodem daní přispívaly do městského rozpočtu.
  • Investovat do kvality úředníků a pracovníků nejenom městského úřadu, ale stejnoměrně i do jeho příspěvkových organizací. Motivací pro ně musí být profesní růst a odpovídající finanční ohodnocení nikoli podle jména či věku, ale podle výkonnosti. Podpoříme vypracování personálního auditu městského úřadu, který posoudí stávající stav personálního obsazení a navrhne případné možnosti zlepšení práce jednotlivých úředníků a odborů. ˝