KONKRÉTNÍ PROJEKTY

  • Náměstí Republiky – provést kompletní revitalizaci náměstí! Náměstí má být nejprestižnější částí města s nejdražším bydlením a hodnotou nemovitosti! Zahájit s vlastníky domů jednání o společném projektu revitalizace náměstí včetně využití jejich domů. Vytvořit fond, který by je motivoval k opravám domů a k jejich následnému prestižnímu využití, např. provoz kavárny, cukrárny, výroba či prodej regionálních výrobků, tradičního zboží, galerií, provoz služeb apod. Upravit vyhlášky města, které omezí herny, prodej před domem či na jeho fasádách, reklamy na domech či výlohách apod. Znovu projednat možnost kašny, stromů, systém parkovacích míst, betonových skruží, informačního a navigačního systému.
  • Mateřská škola Pražská – navrhnout optimální postupný plán rekonstrukce a přístavby mateřské školy. Prioritně rekonstrukce vedoucí k energetickým úsporám, protože právě zde je veliké plýtvání veřejného rozpočtu. Budova také musí vyhovovat technickým požadavkům, narůstajícímu počtu dětí a požadavkům na kvalitu služeb.
  • Sídliště Pražská – nadále pokračovat v dobře započaté práci postupné revitalizace sídliště. O dalších etapách projektu spolurozhodovat s občany sídliště. Kontrolovat činnost nového dodavatele tepla a v případě potřeby včas zasáhnout a přijmout opatření. Jedná se jak o hospodaření domácností, tak i budov financovaných z veřejných prostředků.
  • Základní škola K. H. Máchy – pokračovat v postupné rekonstrukci základní školy, především pak venkovního sportovního areálu, tělocvičny, jídelny a vývařovny.
  • Bývalá ZŠ na náměstí – využít budovu jako centrum kultury v Doksech, čímž se pozvedne úroveň a návštěvnost této lokality. Reprezentativní prostory pro knihovnu, galerii, čítárnu s kavárenskou úpravou, zasedací místnost atd. Nedovolit, aby byla tato budova prodána či aby z ní město vytvořilo byty.
  • Kino Máj – Přepracovat čtyřicetimilionový nereálný projekt na uvážlivý plán postupné rekonstrukce za podpory dotací s důrazem na zvýšení návštěvnosti (výměna sedaček, digitalizace promítání, využití volných prostor kina apod.). Nesnažit se z kina udělat hypermoderní multiplex, ale postavit prezentaci kina na jeho historii a jedinečné architektuře, podpořit udržení výjimečnosti tzv. „retro“ kina. podpořit multifunkční využití kina – např. divadelní vystoupení, konference, výstavy, kulturní a společenské akce
  • Zdravotní středisko – pokračovat v postupné revitalizaci budovy zdravotního střediska včetně parkové úpravy a likvidace nevyužívané kotelny ve prospěch nových parkovacích míst.
  • Park ve Starých Splavech – dle požadavků občanů Starých Splavů a návrhů odborníků zhodnotit, popř. upravit projekt na revitalizaci parku a následně za podpory dotací revitalizaci provést.
  • Lesopark – podpořit projekt Městských lesů na revitalizaci lesoparku u tenisových kurtů. Spolupracovat na získání dotačních prostředků k realizaci.