ODPOČÍVAT A UŽÍVAT SI

1. Kultura a sport

 • Podporovat a koordinovat kulturní, společenské a volnočasové aktivity jednotlivých spolků, sdružení, škol a organizací tak, aby se vzájemně doplňovaly a podílely se na větších akcích, čímž se zefektivní vynaložené finanční prostředky i lidské zdroje.
 • Kulturní a sportovní aktivity rozšířit z Doks také do okolních obcí, čímž se podpoří návštěvnost, sounáležitost a spolupráce občanů a spolků těchto obcí. I tyto obce mají co nabídnout. Provést hodnocení a efektivnost dosud pořádaných akcí, v případě potřeby navrhnout změny.
 • Přijímá-li některý spolek či organizace dotační prostředky z rozpočtu města, je povinen  organizačně se podílet na kulturních, sportovních či jiných akcích pořádaných městem a prezentovat město Doksy.
 • Dávat prostor a podporovat akce, které pořádají místní či jiná sdružení, podnikatelé či fyzické osoby.
 • Podporovat finančně a materiálně kluby a spolky, které mají ve své činnosti práci s dětmi a mládeží (např. sportovci, hasiči, umělecké kluby apod.).
 • Podporovat rekreační tzn. nesoutěžní sportovní vyžití dětí a mládeže. Motivovat děti k pohybu, dostat je od obrazovek na hřiště, do tělocvičen, do přírody. Podporovat a propagovat akce celorepublikového významu.

2. Cestovní ruch

 • Vnímat cestovní ruch jako důležitou součást hospodářského rozvoje města. Cestovní ruch je nezanedbatelným příjmem do rozpočtu města. Stejně slušný přístup jaký bude k místním obyvatelům, musí být i k turistům. Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu musí být vnímáni jako partneři města. Jen spoluprací lze dosáhnout rozvoje cestovního ruchu v Doksech.
 • Podporovat a vytvářet takové produkty a služby, které přilákají rodiny s dětmi, seniory a aktivní slušné návštěvníky a prodlouží letní turistickou sezonu. Prezentovat Doksy jako místo rekreace a aktivního odpočinku, ne jako bar s tanečním parketem či tržiště (regulovat venkovní prodej „tuctového“ zboží). Podporovat vznik a udržení tradičních řemesel a jejich výrobků.
 • Pokračovat v projektu „Ozdravění vod Máchova jezera“.
 • Zefektivnit činnost Dobrovolného svazku obcí Máchův kraj se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu, jeho propagaci a spolupráci s dalšími mikroregiony.
 • Příklady konkrétních projektů: vybudování naučných a tematických stezek nejenom pro turisty, ale i školy, školky a zájmová sdružení; vybudování promenádních pěších stezek a cyklostezek, především pak v okolí Máchova jezera; ve spolupráci s podnikateli vytvoření produktů s tématy K. H. Mácha a Čtyřlístek; investovat do prezentace již existující nabídky; podporovat již zavedenou marketingovou koordinační skupinu složenou z odborníků (zástupců organizací i podnikatelů) cestovního ruchu Máchova kraje.