VYTVÁŘET ZÁZEMÍ

1. Sociální rovnováha a bydlení

 • Uskutečňováním sociální politiky docílit sociální rovnováhy na místní úrovni.
 • Finančně a materiálně podporovat činnost a další rozvoj poskytovatelů sociálních služeb, např. Komunitní centrum, Domov pro seniory aj. Umožníme vznik nových, u nás tolik potřebných sociálních služeb pro všechny věkové kategorie obyvatel našeho města. 
 • Chceme využít zákonných možností zapojení občanů pobírajících sociální dávky do prací ve prospěch města, např. úklid.
 • Vytipovat vhodný objekt pro vznik „startovacích bytů“ pro mladé lidi, kteří zakládají rodinu a chtějí bydlet v Doksech. 
 • Spolupracovat s vlastníky stavebních pozemků k rychlé výstavbě nových domů (např. lokalita „U Tří zlodějů“).
 • Podpořit změnu územního plánu k vytyčení nových lokalit pro soukromé stavební účely.
 • Vypracováním koncepce rodinné politiky chceme podporovat mladé lidi a mladé rodiny našeho města.

2. Vzhled a čistota

 • Ve spolupráci s Probační a mediační službou (výkon trestu) a Úřadem práce využívat obecně prospěšné práce na úklid a drobnou údržbu ve městě, v obcích i mimo ně.
 • Zapojení občanů do zkrášlení města – dotace na vnější úpravy domu a okolí, soutěže o kvetoucí okna, balkony, upravené zahrady, fasády, fotografická soutěž krásných zákoutí města a obcí, zábavné programy pro děti a mládež apod.
 • Rozšířit sběrná místa tříděného odpadu a zvýšit počet odvozu dle potřeby.
 • Zakázat venkovní prodej před dveřmi obchodu či na fasádě domu. Regulovat reklamy na fasádách domů.
 • Zavést povinnost uklízet exkrementy svých psů pod hrozbou pokuty. Vybrané příspěvky na psy budou investovány do systému odpadkových košů na výkaly a na vybudování venčících zón ve zvláště obydlených místech dle požadavků občanů.