Jak volit

Doporučení příznivcům našeho sdružení aneb Jak zvolit naše kandidáty do zastupitelstva města:

1. Varianta – jedním křížkem označit kandidátní listinu

Nejjednodušší a nejúčinnější variantou pro naši podporu je jedním křížkem označit naši kandidátní listinu vedle názvu „Doksy náš Domov s podporou Starostů pro Liberecký kraj“!

Každý další křížek v jiných kandidátních listinách nám snižuje šanci, že budeme moci uskutečnit to, co Vám slibujeme v našem volebním programu. Proto Vám doporučujeme, abyste se důkladně seznámili s myšlenkou a programem strany, které chcete dát svůj hlas. Tu pak volte jedním „velkým“ křížkem. Tím je dán hlas kandidátům této strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Podotýkáme, že pořadí kandidátů je dáno dohodou uvnitř každé strany a na komunální úrovni má tato dohoda význam.

2. Varianta – podpora naší kandidátní listiny a některých jiných jmen

Chcete podpořit naší kandidátku, ale přesto máte své favority i na jiných kandidátkách? Tomu rozumíme, neboť i my máme velmi dobré zkušenosti s některými členy předcházejícího zastupitelstva, kteří svoji funkci vykonávali zodpovědně a s nimiž byla spolupráce podnětná.

V tomto případě doporučujeme označit křížkem naši kandidátní listinu vedle názvu „Doksy náš domov s podporou Starostů pro Liberecký kraj“ a k takto označené kandidátní listině připojit jiné kandidátní listiny, kde uděláte křížek u jména svého favorita.

V tomto případě se ale ujistěte, zda Vaši favorité jsou připraveni časově i jinak přijmout funkci zastupitele, jestliže budou zvoleni. Vyvarujete se tak povolebního zklamání, že Váš hlas pomohl jinému kandidátovi, o kterého jste nestáli, většinou pak lídrovi dané kandidátky, nebo tomu, který by se do zastupitelstva jinak vůbec nedostal. Na kandidátních listinách mohou být uvedeni sympatizanti, kteří chtějí danou stranu podpořit, ale vědí, že z časových, pracovních či jiných důvodů funkci zastupitele vykonávat nemohou. Nejste-li si jisti, optejte se přímo daného kandidáta, zda opravdu bude v případě zvolení funkci zastupitele vykonávat, nebo se pozice vzdá ve prospěch jiného kandidáta v dané straně. Osobně toto považujeme na podvod na voliče, ale bohužel to praktiky některých stran bývají.

Na naší volební listině jsou všichni kandidáti rozhodnuti, budou-li zvoleni, nevzdat se svého mandátu do zastupitelstva města! Všichni mají předpoklady k úspěšnému výkonu práce zastupitele v souladu s programem sdružení a někteří z nich mají již zkušenosti s veřejnou správou, např.: bývalí zastupitelé města, zaměstnanci města nebo zaměstnanci jeho příspěvkových organizací, členové výborů, komisí, zájmových sdružení.

3. Varianta – křížkování napříč politickými stranami

Je to obdoba 2. varianty, kdy můžete volit napříč kandidátními listinami jednotlivá jména, která označíte křížkem. Volit můžete ze všech kandidátních listin, které jsou k dispozici.

Tento způsob volby má tu nevýhodu, že složení zastupitelstva může být natolik roztříštěné, že se bude jednotlivým stranám špatně realizovat vlastní volební program. Proto je vždy lepší přiklonit se k programu, který je vám nejbližší, a danou kandidátní listinu podpořit velkým křížkem před jeho názvem.

I zde platí co ve variantě II, ujistěte se, jak vážně to vaši favorité berou a zda Vaši důvěru pak nepředají někomu jinému, neboť nejsou schopni z časových, pracovních či jiných důvodů post zastupitele vykonávat.

Přejeme Vás šťastnou volbu!